IRIS AND JORDANA
72 X 72 INCHES
OIL ON CANVAS
SENIOR THESIS